อำนวยการระบบปรับอากาศและลิฟต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2562

     เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงรักษาและล้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ สังกัดส่วนบริการกลาง  แสตนบายเข้าตรวจเช็คเครื่องตรวจสอบเตรียมความพร้อมและอำนวยการใช้งานปรับอากาศและระบบลิฟต์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2561 ณ อาคารไทยบุรี

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!