ขอเชิญพนักงาน บุคลากร มวล. เข้าร่วม Workplace

     Workplace เป็นแอพพลิเคชั่นที่นำมาใช้เพื่อการสื่อสารและระดมความคิดเห็นภายในมหาวิทยาลัย และรักษาความปลอดภัยข้อมูลภายในไม่ให้รั่วไหลไปสู่สาธารณะ โดยการทำงานของ Workplace ใช้งานได้อย่างง่าย สะดวก สามารถใช้ติดต่องานผ่านแต่ละฝ่าย แต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งการแจ้งข่าวสาร Group Chat, Message ได้ โดยไม่ต้องเพิ่มเพื่อนกัน ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกงานได้ทันที สามารถทำงานเชื่อมโยงกับระบบปฏิบัติการและฟีเจอร์ต่าง ๆ

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!