ทำความสะอาดตามตึกอาคารต่างๆ

       พนักงานงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป สังกัดส่วนบริการกลาง ร่วมกันทำความสะอาดภายในตึกอาคารต่างๆ อาทิ อาคารวิชาการ อาคารสถาปัตยกรรม ห้องน้ำสวนวลัย แลป อาคารนวัตกรรม อาคารพละ ฯลฯ เพื่อให้ตึก/อาคาร ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความสะอาดอยู่เสมอ

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!