ผู้ช่วยอธิการบดีให้กำลังใจพนักงานรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
     พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและประชาสังคม ตรวจระเบียบแถว เครื่องแต่งกาย ทำความรู้จักพนักงานรักษาความปลอดภัยใหม่ และพบปะพูดคุยกับพนักงานรักษาความปลอดภัย ผลัดที่2 งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนเข้าประจำจุดตรวจต่างๆที่ได้รับมอบหมาย และให้กำลังใจแก่พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถทุกจุด

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!