ที่หมายเลขรถประเภทรถชื่อ-สกุลชื่อเล่นชื่อภาษาอังกฤษเบอร์โทรศัพท์ป้ายทะเบียน
101รถเก๋งนายพงษ์พิพัฒน์  นึกโคกรังแบ็งค์MR.PHONGPIPAT  NUEKKOKRANG063-985-7530กอ.1376
202รถเก๋งนายสุนันต์ อิสลามหนานMR.SUNAN  ISLAM063-902-9403กอ.1380
303รถเก๋งนายมนัส หวานสนิทเก๋MR.MANAT HWANSANIT063-985-7529กอ.1378
404รถเก๋งนายดนัย  ใบเต้นัยMR.DANAI BAITE063-902-9402กอ.1379
505รถเก๋งนายสุรินทร์  รอดตัวรินMR.SURIN  RODTUA083-507-6956กอ.1377
606รถตู้นายบรรจง  ยืนยาวจงMR.BANCHONG YUENYAW064-018-9451นข.5869
707รถตู้นายสุธรรม  แซ่ตันจุกMR.SUTHAM  CAETUN064-020-3451นข.5879
808รถตู้นายสุรศักดิ์  อินทมาศศักดิ์MR.SURASAK  INTAMAS064-926-7451นข.5872
909รถตู้นายพิเชษฐ์  รัตนบุรีเชษฐ์MR.PICHET  RATTANABUREE  082-640-1451นข.5874
1010รถตู้นายคำรณ  รอบคอบรนMR.KUMRON ROBKOB083-524-3451นข.5871
1111รถตู้นายวิทยา  โต๊ะบ้ายรักษ์MR.WITTAYA  TOABAI083-273-3451นข.5878
1212รถตู้นายมณเฑียร  จันทร์ชุมมิตรMR.MONTHIAN JUNCHUM083-501-9451นข.5875
1313รถตู้นาสุรศักดิ์  ชำนาญยักต์MR.SURASAK  CHAMNARN083-501-3451นข.5868
1414รถตู้นายเรวัฒน์  สุวรรณบุบผาศักดิ์MR.RAWAT SUWANBUBPHA084-240-9451นข.5873
1515รถตู้นายปิยภัทร  รอบคอบเอกMR.PIYAPHAT ROBKHOB084-060-2451นข.5870
1616รถตู้นายทวีศักดิ์  ขวัญนาคเงินMR.THAVEESAK  KHWANNAK084-240-0451นข.5876
1717รถตู้นายมานะ  เพ็ชรอ่อนมานะMR.MANA  PHET-OON085-570-5451นข.5877
1818รถมินิบัสนายมาหะมะนูรูดิง  มาหะบังดิงMR.MAHAMANURUDING  MAHA064-182-883530-0598
1919รถมินิบัสนายมานิตย์  ไชยคำตุ๊กMR.MANIT  CHAICHUM064-182-883630-0599
20

ประสานงาน/พนง.ขับรถแทน

นายสมโชค บุญเพ็งโชคMR.SOMCHOK BUNPENG086-745-8555 
21 ประสานงานนางอรอุมา ช่วยสังข์ฉิมMRS.ONUMA CHUAYSANG064-182-8837 
22 สำรองนายร่มโพธิ์ โพธิ์สุวรรณแบบMR.ROMPHO  PHOSUWAN064-398-0424 
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!