ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพิ่มช่องทางใหม่ในการรับแจ้งปัญหาขอความช่วยเหลือต่างๆยุค 4.0 ผ่านApplication LINE 

    Traffy Fondue (ทราฟฟี่ฟองดูว์ / ท่านพี่ฟ้องดู) สามารถช่วยหน่วยงานบริการจัดการปัญหาได้ทันท่วงที พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียดของปัญหา ภาพหน้างาน และพิกัดตำแหน่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

การแจ้งปัญหาผ่าน LINE มี 2 วิธี ดังนี้

1. แจ้งปัญหาผ่านการสแกน QR code ประจำหน่วยงาน
      1.1 สแกน QR Code สำหรับรับแจ้งของหน่วยงานนั้นๆ
      1.2 พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการแจ้ง *ห้ามลบโค้ดใน […]เด็ดขาด*
      1.3 กดปุ่ม “กดเพื่อถ่ายรูป”
      1.4 กดเลือกประเภทปัญหา
      1.5 กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง” แล้วแชร์ตำแหน่งที่พบเห็นปัญหา จากนั้นท่านจะได้รับการ์ดรับแจ้งปัญหา และรอรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่
2. แจ้งปัญหาผ่าน LINE @traffyfondue
      2.1 เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือสแกน QR code หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw
      2.2 พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้ง แล้วกดส่ง
      2.3 ถ่ายรูป ระบุประเภทปัญหา และแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา
      2.4 เลือกหน่วยงานที่ต้องการให้เข้าไปแก้ไขปัญหา

การค้นหาหน่วยงานที่รับเรื่องในเขตพื้นที่ของท่าน
     1. พิมพ์คำว่า “ใครรับผิดชอบ” ใน LINE @traffyfondue แล้วกดส่ง
     2. กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง”
     3. กดแชร์ตำแหน่งที่ท่านอยู่
     4. ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ของท่าน

Traffy Fondue ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  https://landing.traffy.in.th?key=dMHxTNZV

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!