ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางรับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน หรือศูนย์วิทยุสื่อสาร มหาวิทยา …

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางรับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

แนวทางการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศได้ประกาศ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมโ …

แนวทางการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

error: Content is protected !!