วันศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม 2564

    เวลา 09.00น. งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง ได้จัดฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้นให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานสายตรวจ โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารตำบลท่าศาลา ในการฝึกภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานสายตรวจ เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร กรณีเกิดเหตุในมหาวิทยาลัย

ภาพและวิดีโอ : นายพิพัฒน์ ปุเต๊ะ หัวหน้าส่วนบริการกลาง

แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือ

ศูนย์วิทยุสื่อสาร 0-754-76595 ภายใน 76595,76596

ศูนย์ควบคุมกล้อง CCTV 0-754-76597 ภายใน 76597

Page Facebook : ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!