ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริหารทั่วไปและธุรการ​

งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร

งานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป​

งานซ่อมบำรุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ​

งานยานพาหนะและจ้างเหมาบริการยานพาหนะ

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!