ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริหารทั่วไปและธุรการ​

งานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป​

งานซ่อมบำรุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ​

งานยานพาหนะและจ้างเหมาบริการยานพาหนะ

งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร

เพิ่มเพื่อน
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!