ช่างบริการมิตซูบิชิเข้าบำรุงรักษาลิฟท์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

      เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ช่างบริการมิตซูบิชิเข้าบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารไทยบุรี อาคารศูนย์บรรณาสารและอาคารวิจัยสุขภาพ ตามแผนการบำรุงรักษาตามมาตรฐานที่กำหนด 12 ครั้งต่อปี รวมถึงตรวจสอบและทำรายงานความเสื่อมสภาพของอะไหล่ ตามสภาพหรืออายุการใช้งาน เพื่อประกอบการวางแผนการเปลี่ยนอะไหล่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!