ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 7 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนว …

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 7 อัตรา Read More »

กำหนดการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศกลุ่มหอพักลักษณานิเวศ 16-18

กำหนดการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ กลุ่มหอพักลักษณานิเวศ 1 …

กำหนดการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศกลุ่มหอพักลักษณานิเวศ 16-18 Read More »

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางรับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน หรือศูนย์วิทยุสื่อสาร มหาวิทยา …

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางรับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ตัดระบบไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานวลัยนิวาส 3

     ด้วยมีการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานของอาคารวลัยนิวา …

ตัดระบบไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานวลัยนิวาส 3 Read More »

แนวทางการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศได้ประกาศ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมโ …

แนวทางการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

error: Content is protected !!