สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเข้าสู่ตำแหน่ง จำนวน ๕๕ อัตรา

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!