ประชุมแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 รองอธิการบดี รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี และนายเอกชัย สุนทร นายอำเภอท่าศาลา เป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!