งานบริหารทั่วไปและธุรการ

ส่วนบริการกลาง เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันนี้ (10 มกราคม 2567) ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิกา […]

ส่วนบริการกลาง เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ประชุมหารือแนวทางการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับส่วนพัสดุและส่วนการเงินและบัญชี

เมื่อพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประชุมหารือแนวทางการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับส่วนพัสดุและส่วนการเงินและบัญชี Read More »

ส่วนบริการกลาง ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ส่วนบริการกลางได้ประชุม

ส่วนบริการกลาง ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 Read More »

ประชุมแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 รองอธิการบดี รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒ

ประชุมแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ส่วนบริการกลาง ร่วมรับฟังนโยบายแนวปฏิบัติกรณีถูกพาดพิงผ่านสื่อสังคมออนไลน์

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลว

ส่วนบริการกลาง ร่วมรับฟังนโยบายแนวปฏิบัติกรณีถูกพาดพิงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Read More »

ร่วมหารือการจัดซื้อจัดจ้างแบบพ.7 ร่วมกับส่วนพัสดุและส่วนการเงินและบัญชี

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13.30-15.30 น.

ร่วมหารือการจัดซื้อจัดจ้างแบบพ.7 ร่วมกับส่วนพัสดุและส่วนการเงินและบัญชี Read More »

error: Content is protected !!