งานบริหารทั่วไปและธุรการ

ร่วมหารือการจัดซื้อจัดจ้างแบบพ.7 ร่วมกับส่วนพัสดุและส่วนการเงินและบัญชี

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13.30-15.30 น. …

ร่วมหารือการจัดซื้อจัดจ้างแบบพ.7 ร่วมกับส่วนพัสดุและส่วนการเงินและบัญชี Read More »

error: Content is protected !!