ส่วนบริการกลาง เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    วันนี้ (10 มกราคม 2567) ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยว่าที่ ร.อ.ศราวุธ อินปิน หัวหน้าส่วนบริการกลางและพนักงานส่วนบริการกลาง เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องเกียรติยศ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!