งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ตรวจป้องปรามแยกสโมสร

วันจันทร์ ที่ 8 เดือน มกราคม 2567
    เวลา 21.30น. งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งจุดตรวจป้องปรามแยกสโมสร ผลการปฏิบัติปกติ ไม่พบผู้กระทำความผิด ผู้ใช้เส้นทางให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!