งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

ตั้งจุดตรวจป้องปราม ณ จุดตรวจกล้าดี

วันจันทร์ ที่ 12 เดือน กันยายน 2565 งานพิทักษ์ทรัพย์สิน …

ตั้งจุดตรวจป้องปราม ณ จุดตรวจกล้าดี Read More »

ปลุกจิตสำนึกรักองค์กร มาตรการป้องปรามพื้นที่ศูนย์สมาทฟาร์ม

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00น.-12.00น. ง …

ปลุกจิตสำนึกรักองค์กร มาตรการป้องปรามพื้นที่ศูนย์สมาทฟาร์ม Read More »

สายตรวจ มวล.ฝึกอบรมร่วมกับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราบ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือน พฤษภาคม 2565       เวลา 08.30น …

สายตรวจ มวล.ฝึกอบรมร่วมกับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราบ Read More »

ฝึกระเบียบแถว ทบทวนท่าการจราจร ชี้แจงภารกิจก่อนเข้าประจำจุด

ฝึกระเบียบแถว ทบทวนท่าการจราจร ชี้แจงภารกิจก่อนเข้าประจ …

ฝึกระเบียบแถว ทบทวนท่าการจราจร ชี้แจงภารกิจก่อนเข้าประจำจุด Read More »

ภารกิจป้องปรามดูแลความปลอดภัยในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภารกิจป้องปรามดูแลความปลอดภัยในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลั …

ภารกิจป้องปรามดูแลความปลอดภัยในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ซักซ้อมปฏิบัติการดับเพลิงพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันพฤหัสบดี ที่13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565       ทางงานพิ …

ซักซ้อมปฏิบัติการดับเพลิงพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ติดตั้งป้ายชี้นำเส้นทางและป้ายห้ามจอด เตรียมพร้อมกรณีนักศึกษาเดินทางกลับหอพัก

วันจันทร์ ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2565     งานพิทักษ์ทรั …

ติดตั้งป้ายชี้นำเส้นทางและป้ายห้ามจอด เตรียมพร้อมกรณีนักศึกษาเดินทางกลับหอพัก Read More »

อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันเสาร์ ที่ 11 เดือน ธันวาคม 2564 งานพิทักษ์ทรัพย์สินแ …

อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »

error: Content is protected !!