งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ตรวจป้องปรามแยกสโมสร

วันจันทร์ ที่ 8 เดือน มกราคม 2567 เวลา 21.30น. งานพิทัก […]

งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ตรวจป้องปรามแยกสโมสร Read More »

ดูแลความปลอดภัยและจราจร โครงการ “รู้ลึก รู้จริง TCAS67”

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษ

ดูแลความปลอดภัยและจราจร โครงการ “รู้ลึก รู้จริง TCAS67” Read More »

งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ตรวจป้องปราม ณ จุดตรวจโคกเหล็ก

วันจันทร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม 2566 เวลา 20.30น. งานพิทั

งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ตรวจป้องปราม ณ จุดตรวจโคกเหล็ก Read More »

งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ตรวจป้องปราม ณ จุดตรวจกล้าดี

วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือน สิงหาคม 2566 เวลา 20.30น. งานพิ

งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ตรวจป้องปราม ณ จุดตรวจกล้าดี Read More »

ทำประตูรั้วทางเข้าแปลงทุเรียน ฝังทิศตะวันตก

วันอังคาร ที่ 9 เดือน พฤษภาคม 2566 งานพิทักษ์ทรัพย์สินแ

ทำประตูรั้วทางเข้าแปลงทุเรียน ฝังทิศตะวันตก Read More »

ดูแลรักษาความปลอดภัย คณะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี งาน “สร้างเศรษฐกิจ ฐานราก สร้างชาติ มั่นคง”

วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566       งานพิทักษ์ทรัพย์สินแ

ดูแลรักษาความปลอดภัย คณะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี งาน “สร้างเศรษฐกิจ ฐานราก สร้างชาติ มั่นคง” Read More »

ดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย งานกิจกรรมมหาสงกรานต์ มวล.

วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566        เวลา 08.00น. งานพิท

ดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย งานกิจกรรมมหาสงกรานต์ มวล. Read More »

ดูแลความปลอดภัยงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

วันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖        งานพิทักษ์ทรัพย์สินและ

ดูแลความปลอดภัยงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 Read More »

ดูแลความปลอดภัยและจราจร ทำบุญทวดตุมปัง

วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2566        งานพิทักษ์ทรัพย์สินแล

ดูแลความปลอดภัยและจราจร ทำบุญทวดตุมปัง Read More »

เก็บเต็นท์ โครงเหล็ก และอุปกรณ์ไปยังโดมอาคารบริหาร

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566          งานพิทักษ์ท

เก็บเต็นท์ โครงเหล็ก และอุปกรณ์ไปยังโดมอาคารบริหาร Read More »

error: Content is protected !!