งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

สายตรวจ มวล.ฝึกอบรมร่วมกับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราบ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือน พฤษภาคม 2565       เวลา 08.30น …

สายตรวจ มวล.ฝึกอบรมร่วมกับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราบ Read More »

ฝึกระเบียบแถว ทบทวนท่าการจราจร ชี้แจงภารกิจก่อนเข้าประจำจุด

ฝึกระเบียบแถว ทบทวนท่าการจราจร ชี้แจงภารกิจก่อนเข้าประจ …

ฝึกระเบียบแถว ทบทวนท่าการจราจร ชี้แจงภารกิจก่อนเข้าประจำจุด Read More »

ภารกิจป้องปรามดูแลความปลอดภัยในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภารกิจป้องปรามดูแลความปลอดภัยในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลั …

ภารกิจป้องปรามดูแลความปลอดภัยในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ซักซ้อมปฏิบัติการดับเพลิงพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันพฤหัสบดี ที่13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565       ทางงานพิ …

ซักซ้อมปฏิบัติการดับเพลิงพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ติดตั้งป้ายชี้นำเส้นทางและป้ายห้ามจอด เตรียมพร้อมกรณีนักศึกษาเดินทางกลับหอพัก

วันจันทร์ ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2565     งานพิทักษ์ทรั …

ติดตั้งป้ายชี้นำเส้นทางและป้ายห้ามจอด เตรียมพร้อมกรณีนักศึกษาเดินทางกลับหอพัก Read More »

อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันเสาร์ ที่ 11 เดือน ธันวาคม 2564 งานพิทักษ์ทรัพย์สินแ …

อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »

เตรียมพร้อมรถดับดับเพลิงและซักซ้อมกรณีเกิดอัคคีภัย

https://dsc.wu.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/7dc787f …

เตรียมพร้อมรถดับดับเพลิงและซักซ้อมกรณีเกิดอัคคีภัย Read More »

แก้ปัญหาสัตว์เลี้ยงและพื้นที่แปลง 4 สมาทฟาร์ม

แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือ 0-756-73392 ภายใน 7339 …

แก้ปัญหาสัตว์เลี้ยงและพื้นที่แปลง 4 สมาทฟาร์ม Read More »

error: Content is protected !!