งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

ดูแลรักษาความปลอดภัย คณะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี งาน “สร้างเศรษฐกิจ ฐานราก สร้างชาติ มั่นคง”

วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566       งานพิทักษ์ทรัพย์สินแ …

ดูแลรักษาความปลอดภัย คณะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี งาน “สร้างเศรษฐกิจ ฐานราก สร้างชาติ มั่นคง” Read More »

ดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย งานกิจกรรมมหาสงกรานต์ มวล.

วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566        เวลา 08.00น. งานพิท …

ดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย งานกิจกรรมมหาสงกรานต์ มวล. Read More »

ดูแลความปลอดภัยงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

วันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖        งานพิทักษ์ทรัพย์สินและ …

ดูแลความปลอดภัยงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 Read More »

ดูแลความปลอดภัยและจราจร ทำบุญทวดตุมปัง

วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2566        งานพิทักษ์ทรัพย์สินแล …

ดูแลความปลอดภัยและจราจร ทำบุญทวดตุมปัง Read More »

เก็บเต็นท์ โครงเหล็ก และอุปกรณ์ไปยังโดมอาคารบริหาร

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566          งานพิทักษ์ท …

เก็บเต็นท์ โครงเหล็ก และอุปกรณ์ไปยังโดมอาคารบริหาร Read More »

ตรวจสารเสพติดและสัมภาษณ์พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินฯ

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษา …

ตรวจสารเสพติดและสัมภาษณ์พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินฯ Read More »

ตั้งจุดตรวจป้องปรามฯ จุดตรวจกล้าดี-หัวตะพาน

วันเสาร์ ที่ 31 เดือน ธันวาคม 2565 เวลา 20.00น. งานพิทั …

ตั้งจุดตรวจป้องปรามฯ จุดตรวจกล้าดี-หัวตะพาน Read More »

ดูแลความปลอดภัยคณะเอกอัครทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยมาปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

วันศุกร์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม 2565 เวลา 13.00น. งานพิทัก …

ดูแลความปลอดภัยคณะเอกอัครทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยมาปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ Read More »

error: Content is protected !!