เก็บเต็นท์ โครงเหล็ก และอุปกรณ์ไปยังโดมอาคารบริหาร

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
          งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง ได้ทำการเก็บเต็นท์ โครงเหล็ก และ อุปกรณ์ ต่างๆ จากจุดตรวจหัวตะพาน นำมาเก็บใว้ในเต็นท์โดม อาคารบริหาร

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!