ดูแลความปลอดภัยและจราจร ทำบุญทวดตุมปัง

วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2566
        งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง ดูแลความปลอดภัยและจราจรงานทำบุญทวดตุมปัง ภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!