ดูแลความปลอดภัยงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

วันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖
       งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง ดูแลความปลอดภัยและจราจรตามทางร่วมทางแยกและความเรียบร้อยบริเวณงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ ๓๑ ณ อาคารไทยบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน โทร 0-756-73392 ภายใน 73392 มือถือ 08-2420-3444 ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!