ดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย งานกิจกรรมมหาสงกรานต์ มวล.

วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566
        เวลา 08.00น. งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง ดูแลความเรียบร้อยจราจรและรักษาความปลอดภัยในงานกิจกรรมมหาสงกรานต์ มวล. ณ อาคารสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน โทร 0-756-73392 ภายใน 73392 มือถือ 08-2420-3444 ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!