ดูแลรักษาความปลอดภัย คณะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี งาน “สร้างเศรษฐกิจ ฐานราก สร้างชาติ มั่นคง”

วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566
       งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง ดูแลความเรียบร้อยเส้นทางจราจร ทางร่วมทางแยก และรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อย คณะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในงาน “สร้างเศรษฐกิจ ฐานราก สร้างชาติ มั่นคง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ อาคารสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน โทร 0-756-73392 ภายใน 73392 มือถือ 08-2420-3444 ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!