วันเสาร์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ 2566
       เวลา 20.30น. งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งจุดตรวจป้องปรามกล้าดี ผลการปฏิบัติพบนักศึกษาบางรายกระทำความผิดได้ทำการตักเตือนและบันทึกข้อมูลส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบ

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!