งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ตรวจป้องปราม ณ จุดตรวจกล้าดี

วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือน สิงหาคม 2566
       เวลา 20.30น. งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับจนท.ตร.สภ.ท่าศาลา ตั้งจุดตรวจป้องปรามกล้าดี ผลการปฏิบัติพบนักศึกษาบางรายกระทำความผิดได้ทำการตักเตือนและบันทึกข้อมูลส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบ

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!