งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ตรวจป้องปราม ณ จุดตรวจโคกเหล็ก

วันจันทร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม 2566
       เวลา 20.30น. งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วม ตั้งจุดตรวจป้องปรามจุดตรวจโคกเหล็ก ผลการปฏิบัติปกติ ไม่พบผู้กระทำความผิด ผู้ใช้เส้นทางให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!