ดูแลความปลอดภัยและจราจร โครงการ “รู้ลึก รู้จริง TCAS67”

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566
    งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง ดูแลความปลอดภัยและจราจรโครงการ รู้ลึก รู้จริง TCAS67 ของน้องๆนักเรียนมัธยมปลายและคณะครู อาจารย์ แนะแนว ณ อาคารไทยบุรี ภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!