ผู้ช่วยอธิการบดีตรวจดูทางน้ำลำคลองหลังเขตหอพักนักศึกษา

    วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 12.30น. ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลไทยบุรี ตรวจดูทางน้ำซึ่งได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่าน้ำเสียไหลลงลำคลองหลังเขตหอพักนักศึกษา ผลการตรวจไม่พบน้ำเสียไหลลงลำคลอง และได้นำตรวจเส้นทางระบบบำบัดน้ำเสีย โดยผอ.ไพรวัลย์แนะนำระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยให้ผู้ใหญ่ได้รับทราบ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและจะได้แจ้งให้กับลูกบ้านได้รับทราบต่อไป.

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!