ประชุมผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้านพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย

วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566
      เวลา 09.00 – 11.30น. ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้านพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่วมมือในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบภายนอกมหาวิทยาลัยและขอความร่วมมือกำกับดูแลสัตว์เลี้ยง(วัว,ควาย) ของราษฏรลูกบ้านไม่ให้สร้างความเดือนร้อนและไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้เส้นทางสาธารณะ
     และในโอกาสนี้ได้นำเสนอผลการพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านสื่อวีดีทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความภาคภูมิใจร่วมกัน

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!