ร่วมหารือการจัดซื้อจัดจ้างแบบพ.7 ร่วมกับส่วนพัสดุและส่วนการเงินและบัญชี

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565
    เวลา 13.30-15.30 น. ส่วนบริการกลางร่วมหารือการจัดซื้อจัดจ้างแบบพ.7 ร่วมกับส่วนพัสดุและส่วนการเงินและบัญชี เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามประกาศ ระเบียบ และข้อปฎิบัติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!