กำหนดการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ กลุ่มหอพักลักษณานิเวศ 16-18

      งานซ่อมบำรุงและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ สังกัดส่วนบริการกลาง จะดำเนินการบำรุงรักษารบบปรับอากาศกลุ่มอาการลักษณานิเวศ 16 ลักษณานิเวศ 17 และลักษณานิเวศ 18 ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน จนถึง วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.

วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 (หอพักลักษณานิเวศ16)

 • ห้อง 102-133 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
 • ห้อง 134 -225 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
 • ห้อง 226-317 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
 • ห้อง 318-409 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
 • ห้อง 410-440 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2564 (หอพักลักษณานิเวศ17)

 • ห้อง 102-133 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
 • ห้อง 134-225 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
 • ห้อง 226-317 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
 • ห้อง 318-409 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
 • ห้อง 410-440 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2564 (หอพักลักษณานิเวศ18)

 • ห้อง 102-117
 • ห้อง 118 – 213 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
 • ห้อง 214 – 309 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
 • ห้อง 310 – 405 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
 • ห้อง 406 – 420 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ติดสอบสอบถามเพิ่มเติม
0-754-76584 ภายใน 76584, 76587
งานซ่อมบำรุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!