ล้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เขตหอพักนักศึกษา

วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
        งานซ่อมบำรุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ สังกัดส่วนบริการกลาง ปฏิบัติงานล้างและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศเขตหอพัก หอพักลักษณานิเวศ16 ห้อง 102-133 

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!