วันเสาร์ ที่ 11 เดือน ธันวาคม 2564
         งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม

  • ทดสอบบุคคลท่ามือเปล่า/ระเบียบแถว/ท่าจราจร
  • การสื่อสารที่สร้างสรรค์/ข้อกฎหมายที่ควรรู้เพื่อป้องกันการละเมิดฯ
  • อบรมอัคคีภัยและสาธิตการปฏิบัติ
  • อบรมวินาศภัยฯ
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!