งานซ่อมบำรุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ

ประชุมเรื่องการเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศด้วยระบบ Wi-Fi และการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ได้มีการจัดปร […]

ประชุมเรื่องการเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศด้วยระบบ Wi-Fi และการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ Read More »

ตารางแผนงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ(ล้างใหญ่) เดือนสิงหาคม 2565

ตารางแผนงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ(ล้างใหญ่) เดือนสิงหาคม 2565 Read More »

ล้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เขตหอพักนักศึกษา

วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564        งานซ่อมบำรุงรักษ

ล้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เขตหอพักนักศึกษา Read More »

กำหนดการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศกลุ่มหอพักลักษณานิเวศ 16-18

กำหนดการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ กลุ่มหอพักลักษณานิเวศ 1

กำหนดการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศกลุ่มหอพักลักษณานิเวศ 16-18 Read More »

ล้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารสถาปัตย์

ล้างบำรุงรักษาระบบปรับปรับอากาศ อาคารสถาปัตย์

ล้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารสถาปัตย์ Read More »

ล้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารเรียนรวม 1,3,5,7

ล้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารเรียนรวม 1,3,5,7

ล้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารเรียนรวม 1,3,5,7 Read More »

ตารางแผนงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565

ตารางแผนงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ตารางแผนงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 Read More »

error: Content is protected !!