งานซ่อมบำรุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ

ล้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เขตหอพักนักศึกษา

ล้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เขตหอพักนักศึกษา วันจันทร์ …

ล้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เขตหอพักนักศึกษา Read More »

กำหนดการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศกลุ่มหอพักลักษณานิเวศ 16-18

กำหนดการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ กลุ่มหอพักลักษณานิเวศ 1 …

กำหนดการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศกลุ่มหอพักลักษณานิเวศ 16-18 Read More »

ตารางแผนงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565

ตารางแผนงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

ตารางแผนงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 Read More »

อำนวยการระบบปรับอากาศและลิฟต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2562

เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงรักษาและล้างเหมาบริการระบบปรับอา …

อำนวยการระบบปรับอากาศและลิฟต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2562 Read More »

error: Content is protected !!