งานซ่อมบำรุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ

ล้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เขตหอพักนักศึกษา

วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564        งานซ่อมบำรุงรักษ …

ล้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เขตหอพักนักศึกษา Read More »

กำหนดการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศกลุ่มหอพักลักษณานิเวศ 16-18

กำหนดการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ กลุ่มหอพักลักษณานิเวศ 1 …

กำหนดการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศกลุ่มหอพักลักษณานิเวศ 16-18 Read More »

ตารางแผนงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565

ตารางแผนงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

ตารางแผนงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 Read More »

error: Content is protected !!