งานยานพาหนะและจ้างเหมาบริการยานพาหนะ สังกัดส่วนบริการกลาง ได้ทำการจัดรถมินิบัสสนับสนุนระบบขนส่งภายใน      ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 เพื่อให้นักศึกษาได้เดินทางสะดวกภายในมหาวิทยาลัยและกลับหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการจัดระบบบริการรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยจำนวน 20คัน บริการตั้งแต่เวลา 07.00น.-21.00น.

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!