งานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ผสมน้ำยาทำความสะอาดใช้ในการปฎิบัติ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
     งานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป สังกัดส่วนบริการกลาง ได้ผสมน้ำยาทำความสะอาดใช้ในการปฎิบัติงานตามอาคารต่างๆในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม
งานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป 0-754-76591 ภายใน 76591

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!