วันศุกร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม 2564
   
     เวลา 09.00น. งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง ได้จัดฝึกอบรมการตรวจค้น และการจับคุมผู้คลุ้มคลั่งให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานสายตรวจ โดยเชิญวิทยากรจาก สภ.ท่าศาลา และคำแน่ะนำการปฏิบัติงาน จาก พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและประชาสังคมในการฝึกภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานสายตรวจ เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร กรณีเกิดเหตุในมหาวิทยาลัย

ภาพ : นายสมชาย พาหุบุตร พนักงานประสานงาน

วิดีโอ : นายพิพัฒน์ ปุเต๊ะ หัวหน้าส่วนบริการกลาง

แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือ

ศูนย์วิทยุสื่อสาร 0-754-76595 ภายใน 76595,76596

ศูนย์ควบคุมกล้อง CCTV 0-754-76597 ภายใน 76597

Page Facebook : ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!