วันจันทร์ ที่4 เดือนตุลาคม 2564
     เจ้าหน้าที่สายตรวจงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง ผลัด16.00น.-24.00น. ปฏิบัติงานจราจรชั่วโมงเร่งด่วน บริเวณวงเวียน แยกสโมสร แยกหัวตะพาน ช่วงเวลา16.30-17.00 น. เพื่อระบายรถที่สัญจรไปมาและดูแลความปลอดภัยตามท้องถนน

แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือ

0-756-73392 ภายใน 73392,73333

ห้องวิทยุสื่อสาร 0-754-76595 ภายใน 76595,76596

Page Facebook : ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!