วันจันทร์ ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
     งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยว่าที่ ร.อ.ศราวุธ อินปิน รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง พนักงานสายตรวจ พนักงานรักษาความปลอดภัย ร่วมกับกับส่วนกิจการนักศึกษา ติดตั้งป้ายตามเส้นทางเพื่อนำทางเข้าเขตหอพักและป้ายห้ามจอดตลอดแนวบริเวณหน้าหอพักนักศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ 4-9 มกราคม 2565 

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!