วันศุกร์ ที่ 24 เดือนมิถุนายน 2565
    เวลา 20.00น. ถึง 21.00น. งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร ส่วนบริการกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำมหาวิทยาลัยตรวจป้องปรามฯตามแผนในพื้นที่มหาวิทยาลัย ผลการปฏิบัติตรวจพบ นศ.ปี1 ใช้รถจักรยานยนต์ 2ราย รถจักรยานยนต์ไม่ยอมเข้าพื้นที่การตรวจ 1ราย โดยขับออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย และไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอื่นๆ

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!