เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565  เวลา 13.30  น.   รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยได้มอบนโยบายของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนการวางแผนงานในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 พูดคุยปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!