วันเสาร์ ที่ 29 เดือน ตุลาคม 2565
    เวลา 21.00น. หัวหน้าสายตรวจร่วมสายตรวจทุกเขต ตั้งจุดตรวจป้องปรามกล้าดี พบนักศึกษา ปี1ฝ่าฝืนกฎระเบียบมหาลัย ขับรถจักรยานยนต์ 4คน นักศึกษาไม่ได้สวมหมวกกันน็อค 7คน และบุคคลไม่เข้าพื้นที่จุดตรวจป้องปราม 4ราย ผลการปฏิบัติปกติ

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!