วันอังคาร ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน 2565
    เวลา 16.30 น.งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร ดูแลความเรียบร้อยกิจกรรมงานวันลอยกระทงหน้าอาคารไทยบุรีร่วมกับตร.สภ.ท่าศาลา 5นาย,ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นฯ(อาสาAR)มวล. 27นาย,ศอ.ปส.มวล. 5นาย สแตนบายดูแลความปลอดภัยในงานลอยกระทง ณ หน้าอาคารไทยบุรี(ลานเพลินตา) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในปีนี้ได้มีการจัดประกวดเทพีนพมาศประเภทนักศึกษาและบุคลากร การประกวด Miss Ladyboy การแสดงจากชมรมนาฎศิลป์ และวงดนตรี WU Band ภารกิจราบรื่น ปกติ

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!