วันพุธ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2565
    เวลา 09.20 น.งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง ได้ทำการติดตั้งลูกยางชะลอความเร็ว ฝั่งขาออก จุดตรวจโคกเหล็ก เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะและการลดอุบัติเหตุทางถนน

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!