วันศุกร์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม 2565
      เวลา 13.00น. งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าศาลา ดูแลความปลอดภัยคณะเอกอัครทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย มาปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!