ฝึกระเบียบแถวก่อนปฏิบัติหน้าที่

     การฝึกทบทวนระเบียบแถว การทำความเคารพ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน ผู้บังคับการ/สายตรวจ จะทำการตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย หนวด/เครา พนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นประจำทุกวัน ทั้ง 3 ผลัด

สอบถามเพิ่มเติม : 07-567-3333, 07-567-3392 หรือ PageFacebook

 

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!