ตรวจบัตรผ่าน เข้า-ออก มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่28 เดือน พฤศจิกายน 2562

       เวลา 20.50น. นายสมชาย พาหุบุตร (วลัย5122) เจ้าหน้าที่บังคับการผลัดที่2 และนายประสิทธ์ พรหมมา (วลัย5127) เจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจความพร้อมทางด้านจราจร ตรวจสอบบัตรผ่าน (สติกเกอร์) รถผ่านเข้า-ออก พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดตรวจโคกเหล็ก ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

สอบถามเพิ่มเติม : 07-567-3392 หรือ PageFacebook

 

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!