ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

วันอาทิตย์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

     งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อมาฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ณ อาคารพละศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ โดยการอบรมจะแบ่งเป็นสองช่วง คือ

  • ช่วงเช้า ฟังคำบรรยายจากวิทยากร
  • ช่วงบ่าย การฝึกท่าทาง ฝึกท่าสัญญาณจราจร และท่าบุคคลมือเป่ลา

 

สอบถามเพิ่มเติม : 07-567-3392 หรือ PageFacebook

 

 

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!