ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่นที่3 ผลัดที่1

วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562

       งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมชี้แจ้งถึงบทบาท หน้าที่ ความเป็นมืออาชีพ ทางด้านปฏิบัติงานและฝึกการบันทึกข้อมูล การเขียนข่าว การอำนวยความสะดวกทางด้านจราจร สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย ณ อาคารนวัฒกรรม

       โดยมี พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ปุเต๊ะ รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง นายประสิทธิ์ มีสุข หัวหน้างานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย และ ร.ต.อ.สิโรตม์ นิลวงศ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าศาลา เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตนาของบุคลากร อันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ที่สำคัญช่วยให้พนักงานมีคุณสมบัติในการทำงานสูงขึ้น ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

สอบถามเพิ่มเติม : 07-567-3333, 07-567-3392 หรือ PageFacebook

 

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!