วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

    ส่วนบริการกลาง ได้จัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และบุคลากร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ และถวายภัตราหารเพล แต่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 6 รูป ณ อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นายอุทัย แกล้วกล้า ประธานควบคุมส่วนบริการกลาง นายพิพัฒน์ ปุเต๊ะ หัวหน้าส่วนบริการกลาง และพนักงานสังกัดส่วนบริการกลาง เข้าร่วมพิธี

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!