ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน หรือศูนย์วิทยุสื่อสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

      ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางแจ้งเหตุต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง โดยทางศูนย์วิทยุสื่อสารสามารถช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน ของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสามารถแจ้งได้ตามช่องทางต่อไปนี้

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!